Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met de uiterste zorg is samengesteld kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Merlijn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen tenzij expliciet anders vermeld toe aan Merlijn en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

17 mei 2018

Barging and Biking through the Netherlands, April 21st - 28th 2018

My dear friends of the Merlijn

How I miss you all - I miss your "Dear Guests" every morning and evening! What a wonderful trip. Thank you so much for your gracious hospitality - I now know what my Dutch friends mean by 'gezellig'!
Hope to join you again in 2020.
Karen Commeret, USA